Bezpieczna droga do szkoły I edycja

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczna droga do szkoły”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczna droga do szkoły

w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 12 lutego 2015 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 20 grudnia 2014 r.

Program kursu:
  1. Kształtowanie prawidłowych postaw w zakresie bezpieczeństwa dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na drogach.
  2. Współpraca nauczycieli z rodzicami w celu wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań na drodze.
  3. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  4. Działania instytucji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  5. Scenariusze zajęć nt. bezpieczeństwa na drogach.

Kurs przeprowadzony będzie z wykorzystaniem metody e – learning. Materiały szkoleniowe zamieszczane będą na stronie internetowej kursu (platforma edukacyjna moodle). Zaliczenie kursu odbędzie się poprzez quizy online.

Cel kształcenia: celem kursu jest usystematyzowanie wiedzy objętej programem kursu. Treści kształcenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych będą dostępne po zalogowaniu się na stronę kursu. Absolwenci kursu otrzymają zaświadczenia o jego ukończeniu.

Opłatę za szkolenie w kwocie netto 297zł + 23% VAT od osoby (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w całości ze środków publicznych, np. z budżetu jednostki samorządu terytorialnego) wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A., nr 08 1750 0012 0000 0000 2030 6618.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniu upływa 20 grudnia 2014 r.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online. Poprawnie wypełniony formularz online wygeneruje automatycznie formularz w pliku pdf, który należy wydrukować, podpisać oraz przesłać na adres: Studium Prawa Europejskiego Al. Jerozolimskie 151, kl. 1, piętro 2,02 – 326 Warszawa.

Koordynator szkolenia

Monika Marcinkowska
m.marcinkowska@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

  • komputer z łączem internetowym
  • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
  • adres e-mail

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

  • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 35 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *