Bezpieczna droga do szkoły I edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla szkół wszystkich rodzajów i stopni, pod nazwą

Bezpieczna droga do szkoły

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna droga do szkoły” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa m.in. podczas drogi do szkoły.
 2. Szkoły przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Bezpieczna droga do szkoły” jest uzyskanie co najmniej 30 punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Bezpieczna droga do szkoły”

 1. Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń. Ocena na podstawie sprawozdania/ prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. Przygotowanie prac plastycznych/plakatów/opowiadań (do wyboru, zależnie od grupy wiekowej) pt. Moja droga do szkoły. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 3. Przeprowadzenie konkursu wśród uczniów nt. znajomości przepisów ruchu drogowego. (Pytania powinny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych). Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników testów wiedzy przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Przygotowanie wiersza na temat bezpieczeństwa na drogach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wierszy przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 7. Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna droga do szkoły”, który w okresie od 12 grudnia 2014 r. do 12 lutego 2015 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 20 grudnia 2014 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, pracownicy świetlic szkolnych, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac, w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania uczniów również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać do jury sukcesywnie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczna droga do szkoły”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@bezpieczna-droga.com.pl

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 20 grudnia 2014 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *