Bezpieczna droga do przedszkola II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie pod nazwą

Bezpieczna droga do przedszkola II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 5 października 2015 r. do 5 kwietnia 2016 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Bezpieczna droga do przedszkola” oraz zaświadczenia ukończenia kursu.

Regulamin konkursu:
 1. Celem konkursu jest zapoznanie dzieci z zasadami ruchu drogowego, które przyczynią się do ich bezpieczeństwa m.in. podczas drogi do przedszkola.
 2. Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Bezpieczna droga do przedszkola” jest uzyskanie co najmniej 30 punktów za zrealizowanie 5 spośród 7 zaproponowanych zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Bezpieczna droga do przedszkola

 1. Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. Bezpieczeństwo na drogach. Jak uniknąć zagrożeń. Ocena na podstawie sprawozdania/ prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. Przygotowanie prac plastycznych/plakatów (do wyboru) pt. Moja droga do przedszkola. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 3. Przeprowadzenie konkursu wśród przedszkolaków nt. znajomości przepisów ruchu drogowego. (Pytania powinny być dostosowane do poszczególnych grup wiekowych). Ocena na podstawie sprawozdania oraz wyników testów wiedzy przesłanych do jury konkursu.
 4. Zorganizowanie przedstawienia/teatrzyku na temat bezpieczeństwa na drogach z uwzględnieniem odblasków dla pieszych. Ocena na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. Przygotowanie wiersza na temat bezpieczeństwa na drogach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz wierszy przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie zajęć plastycznych, na których dzieci przygotują wybrane znaki drogowe. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu.
 7. Jak postąpić, kiedy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego – mini wykład przeprowadzony przez nauczyciela/policjanta. Ocena na podstawie sprawozdania przesłanego do jury konkursu.
 8. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Bezpieczna droga do przedszkola”, który w okresie od 5 października 2015 r. do 5 stycznia 2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (zadanie obowiązkowe).

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 30 września 2015 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje szkół o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, komitety rodzicielskie i samorządy uczniowskie.
 • Jury zachęca szkoły do dokumentowania wykonanych w ramach konkursu prac w materiałach fotograficznych, opracowaniach uczniowskich tekstowych, w tym zarejestrowanych elektronicznie, nagraniach filmowych na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez szkołę należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 5 kwietnia 2016 r.
 • Adres jury konkursu „Bezpieczna droga do przedszkola”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@bezpieczna-droga.com.pl

Zgłoszenia szkół do konkursu należy przesyłać wraz ze zgłoszeniem udziału w kursie w terminie do 30 września 2015 r.

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz